Vår erfaring

Med innebygd personvern og etterlevelse av GDPR.

Kompetanse på innebygd personvern

Vi har praktisk erfaring med innebygd personvern i utvikling av programvare.

Den nye personvernforordningen (GDPR) kommer i mai 2018 med krav til at systemer for behandling av personopplysninger skal bygges etter prinsipper for innebygd personvern.

Selv om kravet i GDPR artikkel 25 er nytt, er ikke innebygd personvern i seg selv noe nytt.

Prinsippene innebærer at i stedet for å marginalisere eller dekke over betydningen av personvern gjennom produktet eller tjenestens tilvirkning, kan vi heller vektlegge innovasjonsmulighetene i å integrere personvern-hensyn i hele design- og utviklingsprosessen.

Dette har vi også tatt inn over oss selv for utvikling av produktet vårt MailRisk, hvor vi har aktivt valgt personvernvennlig løsninger for analyse og innrapportering av mistenkelig e-post. Du kan følge med på bloggen vår for å lære mer om hvordan dette har forløpt i praksis.

Våren 2018 foreleser vi dessuten om innebygd personvern i fag på master-nivå hos NTNU i Trondheim, både TDT4237 Programvaresikkerhet, og IT6121 Brukersentrert systemutvikling.

Her inkluderer vi eksempler fra både tidligere forskningsarbeid og erfaringer fra flere caser.

Vi benytter både kreative evner og solid erfaring til å skape innovative løsninger.

Med inngående kjennskap til personvernreglene både før og etter GDPR, erfaring fra brukersentrert utvikling av programvare, kombinert med vår spesialkompetanse innen kultur, endring og opplæring, sikrer vi et helhetlig bidrag til personvern-arbeidet videre.

Ta kontakt for en prat →

Foredrag om sikker praksis

Foto av foredragsholder

Bestill et engasjerende foredrag til beredskapsdag, sikkerhetsmåned, seminar, konferanse, osv. Vi har blant annet gjort oppdrag for:

  • Difi
  • Storebrand
  • Datatilsynet
  • Direktoratet for e-helse
  • NTNU